Bộ lưu điện Santak – Mã Hàng C2K-LCD

Bộ lưu điện SANTAK C2K-LCD cung cấp điện dự phòng cho máy tính, thiết bị điện văn phòng, hệ thống ATM, thiết bị POS, trường hợp đang sử dụng máy tính bị tắt nguồn,… UPS Santak C2K-LCD được thiết kế lại và bổ xung màn hình LCD cung cấp toàn bộ thông tin hoạt động của Bộ Lưu Điện giúp khách hàng nắm được toàn bộ thông tin hoạt động của UPS trong tất cả các chế độ.

090 6433 743