Hệ thống chụp mạch cao cấp số hóa xóa nền một bình diện Azurion 7 with FlexArm

  • Model: Azurion 7 with FlexArm
  • Hãng sản xuất: Philips
  • Nước sản xuất: Hà Lan

090 6433 743