Hệ thống X Quang KTS – Neuuvision460 – Neusoft Medical Systems

  • Hệ thống X Quang KTS
  • Model: Neuvision460
  • Hãng sản xuất: Neusoft Medical Systems
  • Nước sản xuất: Trung Quốc
Danh mục:

090 6433 743