Máy siêu âm bàn đẩy. Model: Resona 7

090 6433 743