Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss MED-3000

  • NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG TỪ THỤY SĨ
  • Đo không cần tiếp xúc nhiệt độ trán và đo nhiệt độ vật thể, phòng ở và thức ăn (sữa)
  • Đo nhanh trong 1 giây.
  • Lưu 25 kết quả đo.
  • Có đèn nền dễ dàng sử dụng vào ban đêm.
  • Cảnh cáo sốt.

090 6433 743