ẮC QUY PANASONIC 12V100AH

Acquy 12V100Ah được Ecotek Canada xuất khẩu theo ủy quyền chính thức của nhà sản xuất, phù hợp để sử dụng cho tấc cả các loại bộ lưu điện đặc biệt là những dòng sản phẩm có nhu cầu lưu diện kéo dài

090 6433 743