Bộ lưu điện Santak – Mã hàng RACK1KSEBM

Ắcqui của UPS Santak Rack1KS. Khách hàng có thể mua 01 bộ hoặc nhiều bộ kết hợp với 01 bộ xử lý Santak Rack1KS để cấu thành 01 hệ UPS và kéo dài thời gian lưu điện.

090 6433 743