Bộ lưu điện Santak – Mã hàng RACK3K

Bộ lưu điện Santak Rack 3K online gắn tủ rack 19 inches thuộc dòng True online rackmount nó cung cấp điện liên tục, được thiết kế theo nguyên lý chuyển đổi kép trực tuyến. Với hiệu suất vượt trội và cung cấp nguồn điện đáng tin cậy cho các thiết bị quan trọng của khách hàng. Ưu điểm có thể hoạt động hoàn hảo trong môi trường tiện ích khắc nghiệt. Giảm thiểu và loại bỏ tất cả các loại xáo trộn về nguồn điện.

090 6433 743