Cảm biến môi trường EMD

Tự động tắt UPS khi các điều kiện môi trường quá thông số được cài đặt. Đảm bảo bộ lưu điện không bị quá nhiệt, quá ẩm… Dễ dàng giám sát và điều khiển thông qua các trình duyệt Web thông dụng, NMS, Java Applet, Telnet, SNMP hoặc Hyperterminal

090 6433 743