Hệ thống chụp CT 512 lát – NeuViz Epoch – Neusoft Medical Systems

  • Hệ thống chụp CT 512 lát – NeuViz Epoch
  • Model: NeuViz Epoch
  • Hãng Sản xuất: Neusoft Medical Systems
Danh mục:

090 6433 743