Hệ thống Cộng hưởng từ – NeuVantage 1.5T – Neusoft Medical Systems

HỆ THỐNG CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) – NeuVantage 1.5T

Model: NeuVantage 1.5T

Hãng Sản xuất: Neusoft Medical Systems

Danh mục:

090 6433 743