Hệ thống cộng hưởng từ – Supertar 0.35 – Neusoft

  • Hệ thống cộng hưởng từ 0.35T
  • Model: Superstar 0.35
  • Hãng sản xuất: Neusoft – Philips
Danh mục:

090 6433 743