Thiết bị nội soi tử cung cầm tay

Thiết bị nội soi tử cung-cầm tay

Mục đích sử dụng:

LiNA OperåScope™ dành cho nội soi tử cung:

The LiNA OperåScope ™ được thiết kế để sử dụng trong việc hình dung kênh cổ tử cung và khoang tử cung trong các quy trình chẩn đoán và điều trị phụ khoa.

LINA OperåScope™ dành cho nội soi bang quan:

The LiNA OperåScope ™ được thiết kế để sử dụng trong việc hình dung niệu đạo phụ nữ và khoang bàng quang trong các thủ thuật soi bàng quang chẩn đoán và điều trị.

ĐỐI TƯỢNG BỆNH NHÂN

Bệnh nhân nữ vị thành niên trở lên với các thủ thuật phụ khoa chẩn đoán và điều trị yêu cầu hình dung ống cổ tử cung và khoang tử cung..

Bệnh nhân nữ vị thành niên trở lên với các thủ thuật soi bàng quang chẩn đoán và điều trị yêu cầu hình ảnh niệu đạo và khoang bàng quang.

Danh mục:

090 6433 743