Thiết bị sinh thiết Nội mạc tử cung- Pipelle

Pipelle® Mark II

Lấy mẫu mô học và tế bào học trong một quy trình duy nhất

The Pipelle® Mark II,một phiên bản cải tiến của Pipelle ®, có đầu xa thô cung cấp cho việc lấy mẫu các tế bào bề mặt nội mạc tử cung.

Thu thập mẫu kỹ lưỡng hơn, cho phép xác định mô học và tế bào học chỉ trong một quy trình.

Danh mục:

090 6433 743