Thiết bị phết tế bào tử cung

Endobrush®

Tế bào học và lấy mẫu nội mạc tử cung

Bàn chải hình kim cương để lấy mẫu tế bào bề mặt nội mạc tử cung. Bàn chải thu lại hoàn toàn trong vỏ và được bao phủ bởi một nắp tròn ở đầu.

     ▪ Không gây tổn thương trong quá trình đi vào cổ tử cung.

     ▪ Bảo vệ bàn chải và mẫu chống nhiễm bẩn.

Danh mục:

090 6433 743