Thiết bị Phết tế bào cổ tử cung

Duo-Brush®

Lấy mẫu tế bào cổ tử cung và ngoài cổ tử cung trong một quy trình

▪ Bàn chải công thái học với hai trục polyetylen

▪ Tiếp cận tổn thương cổ tử cung bằng bàn chải trung tâm và quét bề mặt cổ tử cung bằng bàn chải bên phải .

▪ Lý tưởng cho phết cổ điển hoặc trong môi trường lỏng.

Danh mục:

090 6433 743